<kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

       <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

           <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

               <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                   <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                       <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                           <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                               <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                   <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                       <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                           <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                               <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                   <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                       <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                           <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                               <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                                   <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                                       <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                                           <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                                               <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                                                   <kbd id='CWllMMCId'></kbd><address id='CWllMMCId'><style id='CWllMMCId'></style></address><button id='CWllMMCId'></button>

                                                                                     百家乐破解法:美盈森在印度投资设立子公司

                                                                                     2019-02-02 11:20 财务家资讯网

                                                                                       2月1月晚间,美盈森(002303)发布《关于对外投资设立印度子公司的公告》,公告称,美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)或通过下属子公司拟使用自筹资金不超过5000万美元,在印度投资设立子公司美盈森集团(印度)有限公司(以下简称“印度美盈森”)。

                                                                                      公司第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立印度子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

                                                                                      美盈森集团(印度)有限公司注册资本不超过5000万美元,经营范围为环保包装纸制品的设计、生产和销售。美盈森或通过下属子公司拟使用自筹资金不超过5000万美元,投资设立印度美盈森。

                                                                                      美盈森本次于印度进行投资是公司向东南亚进行战略布局的重要一步,有利于贴近服务公司客户,提升公司对印度区域客户的快速响应能力,同时有利于分享包括印度在内的一带一路—东南亚沿线国家经济发展带来的市场机遇,提升公司区域市场竞争力,进一步巩固并提高公司的行业地位,形成公司新的利润增长点。

                                                                                      美盈森表示,若本项目顺利实施,预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。